Gwarancja i reklamacje

PROCEDURA REKLAMACYJNA OBOWIĄZUJĄCA W AMW NAWROT SP. J.

1. Przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez dział reklamacji. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem faxu, telefonu, a także poczty elektronicznej. W przypadku odebrania zgłoszenia przez pracownika innego działu niż ww., zgłoszenie jest przekazywane do działu odpowiedzialnego, w dniu przyjęcia zgłoszenia.

2. Dział reklamacji dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia badając:

- datę zgłoszenia i zakupu oraz załączone dokumenty, w tym w szczególności dowód zakupu,

- upływ terminów reklamacyjnych,

- przyczynę reklamacji,

3. Dział reklamacji dokonuje kwalifikacji zgłoszenia określając reżim odpowiedzialności (gwarancja, sprzedaż konsumencka, rękojmia według przepisów Kodeksu cywilnego).

4. Dział reklamacji zleca odbiór towaru firmie kurierskiej lub przedstawicielowi handlowemu, jeśli reklamowany towar nie był dostarczony wraz ze zgłoszeniem, a reklamacja nie jest oczywiście bezzasadna.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji następuje wymiana lub naprawa towaru, ewentualnie zwrot pieniędzy.

6. Dział reklamacji dokonuje archiwizacji dokumentów dotyczących zgłoszenia.

 

Zasady reklamacji sprawdź też w regulaminie sklepu internetowego AMW Nawrot (§ 5. Reklamacje wad Produktów)

 

REGULAMIN GWARANCYJNY

Niniejszy Regulamin Gwarancyjny stanowi integralną część umowy sprzedaży produktów oferowanych przez AMW Nawrot Sp. J. z siedzibą Pyrzowicach. Zawierają one szczegółowe postanowienia dotyczące warunków gwarancji udzielanej przez AMW Nawrot Sp. J. na sprzedawane produkty.

 

 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy na wyroby pościelowe (kołdry, poduszki i podkłady na materac) i jest liczony od daty zakupu produktu.
 2. Paragon lub faktura są jednocześnie dowodem udzielenia gwarancji na zakupiony przez Kupującego produkt.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek wady i uszkodzenia powstałe na skutek nienależytego użytkowania, przechowywania bądź konserwacji produktu zawartych na metce i etykiecie.
 4. Gwarancja nie obejmuje zmian w produktach z wypełnieniem naturalnym (pierze, puch, półpuch, owcza wełna), jakie wynikają z ich naturalnych właściwości, tj. zapach, szelest tkaniny wsypowej.
 5. Kupujący traci uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji, jeśli nie zawiadomi Sprzedawcy o ujawnionej wadzie produktu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od daty jej wykrycia.
 6. Kupujący traci uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji, jeśli produkt jest zniszczony lub w znacznym stopniu uszkodzony z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 7. Ujawnione w okresie gwarancji wady produktu będą wg wyboru Sprzedawcy usuwane w ten sposób, że wadliwy produkt zostanie niezwłocznie naprawiony bądź w zamian za produkt wadliwy zostanie dostarczony produkt wolny od wad.
 8. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie wynika z niewłaściwego użytkowania towaru, lub innych przyczyn niezawinionych przez producenta, Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty przesyłki reklamacji poniesione przez Sprzedawcę.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie po okazaniu umowy sprzedaży (paragon, faktura).
 10. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do siedziby Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca oświadcza, że oferowane przez niego produkty są dopuszczone do stosowania przez ludzi.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl