Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy wszelkich starań aby przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych zapewniało ich ochronę, a także odbywało się w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Niniejsza Polityka prywatności dostarczy Państwu kompleksowych informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz praw jakie Państwu w związku z tym przysługują. Prosimy o uważne zapoznanie się z jej treścią przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, AMW Nawrot Sp.J. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice, tel.: +48 32 284 50 17, e-mail: amw@amw.pl, wpisani do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS: 0000255611, NIP: 6452299087, REGON: 278039825.

2. Jakie dokładnie Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać?

Jeśli w toku przeglądania naszej strony internetowej amw.pl będą nam Państwo przesyłać zapytania na nasz adres e-mail, będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail, a jeśli będą Państwo wykorzystywać do tego celu formularz kontaktowy dostępny na stronie, będziemy przetwarzać dodatkowo Państwa imię i nazwisko.

Jeśli będą Państwo zakładać konto w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail.

Jeśli będą Państwo dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl,będziemy przetwarzać Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania obejmujący ulicę i numer domu, kod pocztowy, miasto i kraj oraz, jeśli ma to zastosowanie, numer NIP. Takie same dane będziemy przetwarzać jeśli uzupełnią Państwo informacje na swoim koncie w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl bez zamiaru dokonywania zakupów.

Jeśli po dokonaniu zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl zdecydują się Państwo zwrócić zakupione produkty, będziemy przetwarzać dodatkowo numer Państwa rachunku bankowego, o którego podanie Państwa poprosimy celem dokonania zwrotu wpłaconych środków.

Jeśli będą Państwo polecać nasze produkty swoim znajomym, będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail.

Jeśli zdecydują się Państwo na subskrybowanie naszego newslettera, będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail.

3. Na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), a w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f wskazanego Rozporządzenia, oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204), a w określonych przypadkach także na podstawie innych aktów obowiązującego prawa.

4. W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Jeśli będą Państwo przeglądać naszą stronę internetową amw.pl i ofertę naszego sklepu internetowego sklep.amw.pl bez zamiaru dokonywania w nim zakupów, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na udzielaniu odpowiedzi na przesłane do nas zapytania, na prezentowaniu informacji o naszej firmie, działalności i produktach, na prowadzeniu kont dla klientów naszego sklepu internetowego sklep.amw.pl oraz na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń związanych z naszą działalnością.

Jeśli oprócz tego będą Państwo dokonywać również zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dodatkowo w celu:

- przyjęcia Państwa zamówienia i tym samym zawarcia z Państwem umowy sprzedaży zamówionych produktów oraz zrealizowania tego zamówienia;

- zapewnienia Państwu obsługi posprzedażowej w odniesieniu do zamówienia;

- wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych z dziedziny rachunkowości.

5. Kto będzie odbiorcą Państwa danych osobowych?

Poza naszymi pracownikami upoważnionymi do dostępu do Państwa danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych ich odbiorcami, zwłaszcza w sytuacji gdy będą Państwo dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, mogą być:

- firmy odpowiadające za hosting naszej domeny internetowej i sklepu internetowego;

- firmy udostępniające nam i serwisujące oprogramowanie informatyczne wykorzystywane przez nas do przetwarzania danych osobowych;

- firmy obsługujące dla nas płatności elektroniczne;

- firmy świadczące dla nas usługi kurierskie;

- firmy zajmujące się windykacją naszych należności;

- kancelarie prawne zapewniające nam obsługę prawną.

6. Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich?

W myśl wskazanego powyżej Rozporządzenia poprzez państwa trzecie rozumie się państwa leżące poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W kontekście ochrony danych osobowych w podobny sposób jak one traktowane są również organizacje międzynarodowe. Jeśli będą Państwo dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl to Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przy przekazywaniu ich do tych państw zapewniają jednak stosowne decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające obowiązywanie w nich odpowiedniego stopnia ochrony dla Państwa danych osobowych.

7. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu, gdy nie zgłoszą nam Państwo prośby o ich usunięcie z naszych zbiorów danych, jednak nie krócej niż przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której będą Państwo dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, kiedy to Państwa dane osobowe związane z taką transakcją muszą być przez nas przechowywane na mocy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym minął termin zapłaty należnego podatku.

8. Jakie prawa Państwu przysługują w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od nas w dowolnym momencie dostępu do treści Państwa danych osobowych;

- żądania od nas w dowolnym momencie sprostowania Państwa danych osobowych;

- żądania od nas w dowolnym momencie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

- wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych;

- żądania od nas w dowolnym momencie usunięcia Państwa danych osobowych z naszych zbiorów danych;

- żądania od nas w dowolnym momencie przeniesienia Państwa danych osobowych do wskazanego przez Państwa podmiotu;

- wniesienia skargi do organu kontrolnego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy wskazanego Rozporządzenia. Zależy nam na tym aby przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w jak największym stopniu zabezpieczało Państwa interesy i odbywało się w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dlatego też prosimy aby przed ewentualnym zwróceniem się do organu kontrolnego skontaktowali się Państwo z nami celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Ponadto w przypadku gdy Państwa żądania w stosunku do Państwa danych osobowych przekroczą racjonalne granice takiej aktywności, to zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za realizację każdego następnego takiego żądania, by w ten sposób bronić się przed potencjalnym sparaliżowaniem naszej działalności. Odnosi się to przede wszystkim do żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innego podmiotu.

9. Czy wymagamy od Państwa podania nam Państwa danych osobowych?

W sytuacji, w której będą Państwo dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia Państwa zamówienia i tym samym zawarcia z Państwem umowy sprzedaży zamówionych produktów, zrealizowania tego zamówienia oraz zapewnienia Państwu obsługi posprzedażowej w odniesieniu do zamówienia. W przypadku niepodania tych danych przyjęcie Państwa zamówienia i tym samym zawarcie z Państwem umowy sprzedaży zamówionych produktów, zrealizowanie tego zamówienia oraz zapewnienie Państwu obsługi posprzedażowej w odniesieniu do zamówienia nie będzie możliwe.

Tak samo jest w sytuacji, w której będą Państwo chcieli założyć konto w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl bez zamiaru dokonywani w nim zakupów, przesłać do nas zapytanie, zapisać się na newsletter czy polecić nasz produkt swojemu znajomemu.

10. Czy Państwa dane osobowe będą podlegały profilowaniu?

W toku prowadzonej przez nas działalności nie będziemy poddawać Państwa profilowaniu ani innemu zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji Państwa dotyczących na podstawie Państwa danych czy działań. Gdybyśmy w przyszłości mieli taki zamiar to każdorazowo poinformujemy Państwa o tym przed poddaniem Państwa profilowaniu czy innemu zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji Państwa dotyczących i będziemy tego dokonywać tylko na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

11. Informacje na temat stosowania przez nas plików cookies.

Na naszej stronie internetowej amw.pl oraz w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl używamy plików cookies. Są to niewielkie pliki wysyłane do przeglądarki internetowej komputera, na którym jest przeglądana strona internetowa przez serwer, na którym jest udostępniona ta strona i odsyłane przez nią z powrotem do serwera przy następnych wejściach na tę stronę. Pozwalają one na zidentyfikowanie urządzenia osoby przeglądającej stronę oraz na zapamiętywanie jej sesji i preferencji, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem wprowadzać tych samych danych i ustawień. Pliki te są zapisywane w pamięci przeglądarki na urządzeniu osoby przeglądającej stronę. Nie mają one dostępu do danych zapisanych na dysku, a ich domyślne parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Nie mają one też możliwości ustalenia tożsamości osoby przeglądającej stronę ani śledzenia jej aktywności wykonywanej po opuszczeniu strony.

Na naszych stronach wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności dostępnych na stronach, w tym uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do funkcjonalności wymagających uwierzytelniania;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane m.in. do wykrywania nadużyć w procesie uwierzytelniania w ramach funkcjonalności dostępnych na stronach;

- "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron;

- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Państwa ustawień, m.in. w zakresie wybranego języka;

Dane jakie gromadzimy w ramach plików cookies obejmują adres IP urządzenia, rodzaj i wersję wykorzystywanej przeglądarki, rodzaju i wersję systemu operacyjnego, ustawienia językowe, informacje o dostawcy usług internetowych, informacje o dacie i czasie korzystania z naszych stron, informacje o lokalizacji, informacje przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego i informacje o sposobie korzystania ze stron, a do ich przetwarzania wykorzystujemy narzędzie Google Analytics.

Wykorzystywanie plików cookies i informacji w nich zawartych pozwala nam na usprawnianie działania naszej strony internetowej amw.pl oraz naszego sklepu internetowego sklep.amw.pl i na zwiększenie Państwa wygody w zakresie korzystania z nich.

Mimo tego jeśli uznają Państwo, że pliki cookies naruszają Państwa prywatność, mają Państwo możliwość wyłączenia ich obsługi lub przywrócenia ich do stanu domyślnego w dowolnym momencie poprzez dokonanie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, jednak w takim przypadku nasza strona internetowa amw.pl oraz nasz sklep internetowy sklep.amw.pl mogą nie działać poprawnie, za co w takiej sytuacji nie ponosimy odpowiedzialności.

12. W jaki sposób mogą Państwo się z nami kontaktować w sprawach Państwa danych osobowych?

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych bądź jeśli chcą Państwo zrealizować swoje prawa, jakie przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z naszym Koordynatorem do spraw Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych i za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: odo@amw.pl. odpowiedzialności.

13. Pozostałe informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Podejmujemy najlepsze środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzając Państwa dane osobowe zabezpieczyć je przed nieuprawnionym dostępem do nich ze strony osób trzecich. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za naruszenia Państwa prywatności, do których doszło niezależnie od nas, na przykład w wyniku nieumyślnego lub umyślnego udostepnienia przez Państwa danych logowania do Państwa konta w naszym sklepie internetowym sklep.amw.plosobom trzecim. Nie ponosimy również odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie ze stronami, do których kierują odnośniki zawarte na naszej stronie internetowej amw.pl; w przypadku korzystania z tych stron prosimy aby zapoznali się Państwo ich z polityką prywatności i polityką w zakresie ochrony danych osobowych.

Korzystanie z naszej strony internetowej amw.pl i z naszego sklepu internetowego sklep.amw.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Państwa niniejszej Polityki prywatności, jednak w niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do kierowania do Państwa osobnej prośby o zaakceptowanie jej postanowień.

Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej Polityki prywatności aby sprostać zmieniającym się okolicznością prawnym oraz wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa i jeszcze lepiej zabezpieczyć Państwa dane osobowe. W przypadku wprowadzenia takich zmian będą Państwo o nich informowani za pośrednictwem naszej strony internetowej amw.pl. Jeśli nie zgłoszą nam Państwo swoich zastrzeżeń w stosunku do treści nowej Polityki prywatności pisząc na adres odo@amw.pl przyjmujemy, że zaakceptowali Państwo w całości postanowienia nowej Polityki prywatności.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl