Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl

Dbamy o Twoją prywatność i dokładamy starań aby przetwarzanie Twoich danych osobowych, jakie prowadzimy w związku z tym, że korzystasz z naszej strony internetowej amw.pl lub sklepu internetowego sklep.amw.pl, zapewniało ich ochronę, a także odbywało się w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy Ci wszystkie istotne zagadnienia, które dotyczą tego przetwarzania oraz prawa, które przysługują Ci w związku z tym.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest AMW Nawrot spółka komandytowa, ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice, tel.: +48 32 284 50 17, e-mail: amw@amw.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000950373, NIP: 6452299087, REGON: 278039825.

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie.

W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

W każdym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe zwykłe, przy czym:

 • jeśli zakładasz i prowadzisz konto w naszym sklepie internetowym amw.pl, przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, a dokładnie Twój adres e-mail oraz ewentualnie inne dane, które uzupełniasz na swoim koncie,
 • jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z naszych adresów e-mail wskazanych na naszej stronie internetowej amw.pl lub sklepie internetowym sklep.amw.pl, przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, a dokładnie Twój adres e-mail, a jeśli wykorzystujesz do tego celu formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej amw.pl, przetwarzamy dodatkowo Twoje dane identyfikacyjne, a dokładnie Twoje imię i nazwisko, 
 • jeśli składasz zamówienie na produkty lub usługi dostępne w naszym sklepie internetowym amw.pl, przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe i rozliczeniowe, a dokładnie Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres odbioru przesyłki i numer rachunku bankowego, a jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i składasz zamówienie na produkty lub usługi dostępne w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl na jej rzecz, przetwarzamy dodatkowo Twoje dane podatkowe i dane o działalności gospodarczej, a dokładnie Twój NIP i nazwę działalności gospodarczej,
 • jeśli składasz reklamację na produkty lub usługi zakupione w naszym sklepie internetowym amw.pl lub zwracasz takie produkty, przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe i rozliczeniowe, a dokładnie Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania i numer rachunku bankowego, a jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i składasz reklamację na produkty lub usługi zakupione w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl na jej rzecz, przetwarzamy dodatkowo Twoje dane podatkowe i dane o działalności gospodarczej, a dokładnie Twój NIP i nazwę działalności gospodarczej,
 • jeśli subskrybujesz wiadomości e-mail o produktach i usługach dostępnych w naszym sklepie internetowym amw.pl lub o naszej działalności w formie newslettera, przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, a dokładnie Twój adres e-mail.

Jednocześnie informujemy, że jeśli przekazujesz nam określone dane osobowe szczególne lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, to każdorazowo usuwamy te dane osobowe lub anonimizujemy je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zależności od sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej amw.pl lub sklepu internetowego sklep.amw.pl i od Twoich działań, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • udostępniania Ci treści i wybranych funkcjonalności na naszej stronie internetowej pl i sklepie internetowym sklep.amw.pl i tym samym wykonywania zawartej z Tobą umowy, na podstawie której świadczymy Ci usługi drogą elektroniczną; podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym przypadku konieczność wykonania zawartej z Tobą umowy wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej Rozporządzenia,
 • prowadzenia i obsługiwania Twojego konta w naszym sklepie internetowym amw.pl i tym samym wykonywania zawartej z Tobą umowy, na podstawie której świadczymy Ci usługi drogą elektroniczną; podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym przypadku konieczność wykonania zawartej z Tobą umowy wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej Rozporządzenia,
 • obsługiwania Twoich zapytań i zgłoszeń i tym samym wykonywania zawartej z Tobą umowy, na podstawie której świadczymy Ci usługi drogą elektroniczną; podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym przypadku konieczność wykonania zawartej z Tobą umowy wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej Rozporządzenia,
 • realizowania i obsługiwania Twojego zamówienia na produkty lub usługi dostępne w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl i tym samym wykonywania zawartej z Tobą umowy, na podstawie której sprzedajemy Ci te produkty lub usługi; podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym przypadku konieczność wykonania zawartej z Tobą umowy wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej Rozporządzenia,
 • obsługiwania Twojej reklamacji na produkty lub usługi zakupione w naszym sklepie internetowym amw.pl i Twojego zwrotu w przypadku gdy zwrot jest możliwy; podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym przypadku obowiązek prawny wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c wskazanego powyżej Rozporządzenia,
 • prowadzenia rozliczeń i rachunkowości; podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym przypadku obowiązek prawny wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c wskazanego powyżej Rozporządzenia,
 • prowadzenia analiz i statystyk dotyczących sprzedaży naszych produktów i usług; podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f wskazanego powyżej Rozporządzenia i polegający na prowadzeniu analiz i statystyk dotyczących sprzedaży naszych produktów i usług,
 • prowadzenia sprzedaży naszych produktów i usług, w tym prowadzenia ich marketingu; podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f wskazanego powyżej Rozporządzenia i polegający na prowadzeniu sprzedaży naszych produktów i usług, w tym prowadzeniu ich marketingu,
 • przesyłania Ci wiadomości e-mail o produktach i usługach dostępnych w naszym sklepie internetowym amw.pl lub o naszej działalności w formie newslettera; podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym przypadku Twoja zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a wskazanego powyżej Rozporządzenia,
 • ustalania, dochodzenia lub obrony możliwych roszczeń związanych z naszą działalnością gospodarczą; podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f wskazanego powyżej Rozporządzenia i polegający na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie możliwych roszczeń związanych z naszą działalnością gospodarczą.

Czy wymagamy od Ciebie podania danych osobowych? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym ze specyfiki Twoich działań jest niezbędne do zrealizowania tych działań, a w szczególności do założenia i prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, skontaktowania się z nami, złożenia zamówienia na produkty lub usługi dostępne w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, złożenia reklamacji na produkty lub usługi zakupione w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl lub zwrócenia takich produktów, a konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości zrealizowania tych działań. Natomiast podanie przez Ciebie innych danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że jeśli podajesz nam dane osobowe z własnej inicjatywy, to jest to dla nas jednoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w toku świadczenia Ci usług. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Jednak z uwagi na konieczność realizowania celów, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz wypełniania obowiązków prawnych, możemy je udostępniać zewnętrznym odbiorcom, do których należą:

 • podmioty świadczące dla nas usługi, w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, podmioty realizujące usługi kurierskie, podmioty utylizujące odpady,
 • podmioty administracji publicznej,
 • osoby wskazane przez Ciebie jako odbiorcy produktów lub usług zakupionych przez Ciebie w naszym sklepie internetowym amw.pl.

Udostępnianie Twoich danych osobowych zewnętrznym odbiorcom w każdym przypadku odbywa się na podstawie przepisów prawa, a w przypadku podmiotów świadczących dla nas usługi dodatkowo na podstawie umów, które regulują zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez te podmioty i zapewniają ich bezpieczeństwo. 

Czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, czyli do państw, które w myśl wskazanego powyżej Rozporządzenia leżą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani też do organizacji międzynarodowych. Jeśli ten stan rzeczy miałby ulec zmianie, to poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile przepisy prawa nie będą nam zabraniały udzielania Ci takiej informacji.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres świadczenia Ci usług, a po jego ustaniu przez okres obowiązywania celów i podstaw przetwarzania Twoich danych osobowych, przy czym: 

 • w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynie termin zapłaty podatku lub nastąpi rozliczenie transakcji,
 • w zakresie wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres istnienia tych interesów, jednak nie krócej niż przez okres 2 lat,
 • w zakresie wynikającym z Twojej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:

 • prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, jeśli wciąż będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe,
 • prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie ma podstaw przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli wystąpi u Ciebie jeden z przypadków opisanych w art. 18 wskazanego powyżej Rozporządzenia,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie to odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, które nie są nadrzędne wobec Twoich interesów,
 • prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora, jeśli przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody, jednak bez wpływu na zgodność z przepisami prawa przetwarzania, które odbywało się na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w dziedzinie przetwarzania danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy wskazanego powyżej Rozporządzenia. Dbamy o Twoją prywatność i dokładamy starań aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zapewniało ich ochronę, a także odbywało się w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dlatego też prosimy abyś przed ewentualnym zwróceniem się do organu nadzorczego skontaktował/-a się z nami celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

Zastrzegamy, że jeśli Twoje żądania w stosunku do Twoich danych osobowych przekroczą racjonalne granice takiej aktywności, to będziemy pobierać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych za realizację każdego następnego żądania.

Czy w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które dotyczą Ciebie lub do profilowania Ciebie?

W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które dotyczą Ciebie ani do profilowania Ciebie. Jeśli ten stan rzeczy miałby ulec zmianie, to poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Informacje na temat korzystania z plików cookies i podobnych technologii.

Na naszej stronie internetowej amw.pl i sklepie internetowym sklep.amw.pl korzystamy z plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, za pomocą których nasza strona internetowa amw.pl i sklep internetowy sklep.amw.pl komunikują się z Twoją przeglądarką internetową. Zawierają one informacje pozwalające na rozpoznanie Twojego urządzenia końcowego i na zapamiętanie Twoich ustawień, działań oraz danych, jakie wprowadzasz na naszej stronie internetowej amw.pl i sklepie internetowym sklep.amw.pl i tym samym na zapewnienie poprawnego działania naszej strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl po Twojej stronie internetowej oraz ułatwienie Ci korzystania z nich. Ze względu na zakres informacji, które zawierają pliki cookies, z których korzystamy oraz na konkretny cel, w którym przetwarzamy te informacje, dzielimy je na podstawowe, analityczne i funkcjonalne, a ze względu na czas, przez który przetwarzamy te informacje, dzielimy je na stałe i sesyjne.

Na naszej stronie internetowej amw.pl korzystamy z następujących rodzajów plików cookies:

 • pliki cookies zawierające informacje o rodzaju Twojego urządzenia końcowego i Twojego oprogramowania; są to pliki cookies analityczne stałe, które wygasają po 14 miesiącach od momentu ich utworzenia,
 • pliki cookies zawierające informacje o zaakceptowaniu przez Ciebie komunikatu o tym, że korzystamy z plików cookies i podobnych technologii; są to pliki cookies podstawowe stałe, które wygasają po 12 miesiącach od momentu ich utworzenia,
 • pliki cookies zawierające informacje o ustawionej przez Ciebie wersji językowej i układzie interfejsu strony internetowej; są to pliki cookies funkcjonalne stałe, które wygasają po 12 miesiącach od momentu ich utworzenia.

Z kolei w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl korzystamy z następujących rodzajów plików cookies:

 • pliki cookies zawierające informacje o zaakceptowaniu przez Ciebie komunikatu o tym, że korzystamy z plików cookies i podobnych technologii; są to pliki cookies podstawowe stałe, które wygasają po 12 miesiącach od momentu ich utworzenia,
 • pliki cookies zawierające informacje o ustawionej przez Ciebie wersji językowej i układzie interfejsu strony internetowej; są to pliki cookies funkcjonalne stałe, które wygasają po 12 miesiącach od momentu ich utworzenia,
 • pliki cookies zawierające informacje o sesji Twojej przeglądarki internetowej; są to pliki cookies podstawowe sesyjne, które wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej,
 • pliki cookies zawierające informacje o ostatnio oglądanych przez Ciebie produktach lub usługach; są to pliki cookies analityczne stałe, które wygasają z końcem roku kalendarzowego, w którym zostały utworzone,
 • pliki cookies zawierające informacje o wystawionych przez Ciebie ocenach produktów lub usług; są to pliki cookies analityczne sesyjne, które wygasają po 24 godzinach od momentu ich utworzenia,
 • pliki cookies zawierające informacje o danych uwierzytelniających wprowadzanych przez Ciebie podczas korzystania ze sklepu internetowego; są to pliki cookies funkcjonalne stałe, które wygasają po 7 dniach od momentu ich utworzenia,
 • pliki cookies zawierające informacje o pozostałych danych wprowadzanych przez Ciebie podczas korzystania ze sklepu internetowego, w tym o zawartości Twojego koszyka; są to pliki cookies funkcjonalne stałe, które wygasają po 7 dniach od momentu ich utworzenia.

Pliki cookies, z których korzystamy nie mają dostępu do danych zapisanych na Twoim urządzeniu końcowym i nie wpływają w żaden sposób na jego działanie. Nie mają też możliwości śledzenia Twojej aktywności wykonywanej po zakończeniu korzystania z naszej strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl. Informacje, jakie pozyskujemy z plików cookies nie są też w żaden sposób łączone z Twoimi danymi osobowymi pozyskanymi np. podczas zakładania przez Ciebie konta w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl i przez to pozostają w pełni anonimowe, a mogą je odczytać jedynie serwery, które obsługują naszą stronę internetową amw.pl i sklep internetowy sklep.amw.pl. Pomimo tego możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookies utworzone w toku korzystania z naszej strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl, a także całkowicie wyłączyć ich obsługę w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Z informacjami na ten temat możesz się zapoznać wciskając w przeglądarce klawisz F1 lub wchodząc na dedykowane strony pomocy technicznej przeglądarki:

Zastrzegamy jednak, że jeśli usuniesz pliki cookies, a w szczególności jeśli wyłączysz ich obsługę w Twojej przeglądarce internetowej, nie będziesz mógł korzystać z części funkcjonalności jakie oferuje nasza strona internetowa amw.pl i sklep internetowy sklep.amw.pl, a dodatkowo w ich działaniu na mogą się pojawić błędy. Może to dotyczyć także innych stron, aplikacji i sklepów internetowych, z których będziesz chciał korzystać.

Oprócz plików cookies korzystamy również z innych narzędzi służących do monitorowania, analizowania i raportowania sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl i wykorzystujących do tego celu m.in. technologię tracking pixels, do których należą:

Wskazane powyżej narzędzia, podobnie jak pliki cookies, nie mają żadnej możliwości wyrządzenia szkody Twojemu urządzeniu końcowemu lub danym. Informacje jakie są zbierane w ramach tych narzędzi mogą dotyczyć Twojego szacowanego wieku, płci, zainteresowań czy lokalizacji, ale także nie są one w żaden sposób łączone z Twoimi danymi osobowymi pozyskanymi w toku korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl i nie pozwalają na zidentyfikowanie Cię, ani też nie wiążą się z żadnym zautomatyzowanym podejmowanie decyzji czy profilowaniem. Pomimo tego możesz zablokować działanie tych narzędzi w Twojej przeglądarce internetowej za pomocą odpowiednich rozszerzeń takich jak Ghostery, AdGuard czy 1Blocker.

Jeśli zapoznajesz się niniejszymi informacjami na temat korzystania z plików cookies i podobnych technologii na naszej stronie internetowej amw.pl i w sklepie internetowym sklep.amw.pl i nie wykonujesz żadnych czynności mających na celu ich zablokowanie, to jest to dla nas równoznaczne z zaakceptowaniem przez Ciebie tego faktu nawet jeśli nie zaznaczasz stosownego checkboxa w komunikacie o tym, że korzystamy z plików cookies i podobnych technologii, który okresowo pojawia się na naszej stronie internetowej amw.pl i w sklepie internetowym sklep.amw.pl.

Z kim możesz kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych?

Jeśli masz jakieś pytania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub jeśli chcesz zrealizować prawa, które przysługują Ci w związku z tym, możesz kontaktować się z naszym Koordynatorem do spraw Ochrony Danych Osobowych, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: AMW Nawrot spółka komandytowa, ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice z dopiskiem ’’Ochrona Danych Osobowych’’ i za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: odo@amw.pl.

Pozostałe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

Stosujemy różne środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich ze strony osób trzecich, uszkodzeniem lub utratą. Zastrzegamy jednak, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych zawsze jest obarczone ryzykiem wynikającym ze zmieniających się metod działań cyberprzestępców, zawodności urządzeń i systemów elektronicznych czy niezachowania należytej ostrożności przez ich użytkowników. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia Twojej prywatności i innych interesów, do których doszło w następstwie okoliczności, na które nie mieliśmy wpływu, w tym w następstwie umyślnego lub nieumyślnego udostepnienia przez Ciebie danych logowania do Twojego konta w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl osobom trzecim. Nie ponosimy również odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach internetowych, do których kierują odnośniki zamieszczone na naszej stronie internetowej amw.pl i w sklepie internetowym sklep.amw.pl. W przypadku zamiaru korzystania z tych stron internetowych prosimy abyś zapoznał się wcześniej ich z tymi zasadami dostępnymi m.in. pod tymi odnośnikami:  

Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej Polityki prywatności aby sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmieniających się okoliczności prawnych, technologii elektronicznych i informatycznych czy wektorów naszej działalności gospodarczej. W przypadku wprowadzenia takich będziemy o tym niezwłocznie informować na naszej stronie internetowej amw.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl